søndag 10. desember 2017

Løping gjør deg dum som et brød - La en Demotiveringscoach® hjelpe

Sportblader, sportsnettsteder og -forum forherliger løping på en kunstig måte. Det har sammenheng at de stort sett er agenter for kommersielle interesser som ønsker å pushe produktene sine på naive og intetanende lesere.

Dersom et produkt anbefales redaksjonelt er det ingen grunn til å bli forundret dersom produsenten også er sponsor av bladet eller nettstedet. Anbefaler en løper sko eller andre produkter, er det ofte noen som er betalt for å promotere det.

Har du løpt så mye at du ikke merker at dette bildet dukker opp en gang til?
I tillegg til en ensidig fremstilling, blir positiviteten noen ganger overveldende. Runners World er ganske typiske når de fremstiller løping som en mirakelkur. For en stund siden var jeg på et foredrag på Litteraturhuset i Oslo, der den positive effekten mosjon har på hjernen ble fremhevet.

Forherligelsen av løping er massiv 
Løping og trening har mange negative sider. Disse er godt kjente i ulike fagmiljøer, men blir fortiet i hjel i løpemiljøet. Det er liten tvil om at det ensidige positive fokuset på løpingens fordeler er en av vår tids største "fake news".

Fortiet er egentlig ikke det rette ordet. Dersom man peker på sider ved løping som kan være negative blir man straks angrepet. Det er ikke uvanlig at man får et hundretalls aggressive private meldinger som tidvis inneholder trusler. Man må regne med å få en død katt på trappen dersom man ikke retter seg etter normen i miljøet straks. Dette fører til at det kun et noen få personer som tør å ta opp kritiske spørsmål eller negative sider ved løping.

Et klassisk eksempel på hva som skjer dersom man nevner løpingens negative sider 

Noen av løpingens vanligste negative sider 

Løping har en del negative sider. En av dem er velkjent og ofte diskutert, nemlig at de fleste løpere før eller siden får skader de plages av. Det er imidlertid de ulempene som ofte forties som er de mest interessante.

Jeg har forsøkt å være en slags ridder i miljøet og bidratt til at informasjonsbildet ikke domineres totalt av "fake news". De tingene jeg tidligere har pekt på og vil peke på en gang til er at:

1. Løping fører til at hjernen krymper
2. Løping fører til at potensen svekkes
3. Løping og følelser er en giftig cocktail
4. Det er farlig å løpe fortere enn 5 min/km
5. Man blir dum som et brød av å løpe på mølle

Når løpingens positive sider trekkes frem heier en stor og tildels hjernevasket skare fra sidelinjen. Så snart det negative nevnes dukker aggresjonen, truslene og de sinte meldingene opp.

I tillegg melder det seg en stor skare som bruker mer eller mindre saklige argumenter som at undersøkelser ikke er relevante på grunn av manglende statistisk signifikans, at feil problemstillinger er undersøkt eller at de føler at det finnes noen undersøkelser som gir et annet resultat.

Noen føler at de er personlig angrepet og gir uttrykk for at de er lei seg eller krenket. Andre vil hevde at det er uansvarlig å trekke frem løpingens negative sider fordi det kan få folk til å la være å gjøre noe som også har noen få helsebringende sider.

Det er likevel nødvendig å spre den viktige informasjonen om løpingens skyggesider. Hver tid trenger tross alt sine helter som tør å stå opp den rådende oppfatningen i et miljø der all informasjon er ensidig og kritikk og debatt er fremmedord.


1. Løping fører til at hjernen krymper 
Hjernen krymper inntil 6% hvis man løper svært mye en periode. Dette fremgår av en studie fra 2014: https://www.researchgate.net/…/259805516_Regionally_accentu…

Det gledelige er at hjernen vokser til full størrelse igjen i løpet av 8 måneder dersom man tar pause fra løpingen. Dersom man aldri tar noen lengre pause fra løpingen kan man ikke se bort i fra at krympingen blir irreversibel.

Er det for eksempel slik at de som løper mye har mindre hjerne enn andre? Blir de som har fått krympet hjernen sin av løping "dummere" enn andre? Taper man noe for alltid når hjernen krymper, eller blir man like smart når den vokser ut til full størrelse igjen?

Uansett hva svaret blir er det all grunn til å være grei mot venner eller bekjente som løper mye dersom de ikke virker så smarte lengre. Det er ikke sikkert at de kan noe for det selv.

Løping fører liten at hjernen blir liten 

2. Løping fører til at potensen svekkes 
Det er almen kjent at trening kan gi økt overskudd. For menn kan har utholdenhetstrening imidlertid ha noen baksider det ikke er så mange som snakker om.

Nyere undersøkelser indikerer at hard utholdenhetstrening fører til mindre begjær og lavere seksualdrift i motsetning til hva som er tilfelle for trening med moderat intensitet.

Det er ikke særlig stas og være partneren til en mann som trener mye I
De fleste menn som driver med hard løpetrening har antakelig tatt et valg der de velger den harde treningen fremfor normal seksualdrift. Dette er selvsagt fordi den harde løpingen er viktigst for dem.

Mange treningstimer i uken gir minimal seksualdrift
Så snart seksualdriften blir lavere er det stor risiko for at man trener ennå mer, og dermed kommer man inn i en ond spiral der man ikke blir særlig spennende å være sammen med for den som liker å ha det gøy. Løpere er derfor vår tids munker.


3. Løping og følelser er en giftig cocktail
Dersom man er disponert for blodpropp kan trening være farlig hvis man er i det følsomme hjørnet når man trener. Sinne og løping kan være farlig fordi det øker risikoen for blodpropp. Dert er ikke utenkelig at andre sterke følelser kan være like farlige. Mange følelsesmennesker bør derfor ta en grundig vurdering av om de virkelig bør trene før de setter i gang.

Kan en følsom sjel få hjerteinfarkt av å trene når det er vakkert ute?

4. Det er farlig å løpe fortere enn 5 min/km 

Jeg lar meg stadig forundre over at folk er stolte og fornøyde over å løpe fort. Dette til tross for at det å løpe under 5 min pr km 2,5 timer i uken eller mer gir like høy dødelighet som om man ligger på sofaen og spiser ostepop rett fra posen hele livet. 

Dette fremgår av en stor undersøkelse med 5000 deltakere fra 2015: http://www.onlinejacc.org/content/65/5/411. Den raske løpingen fører altså til et vesentlig kortere liv enn løping i rolig tempo.

Selv om det statistiske grunnlaget er magert er gjennomsnittlig dødsalder for de som har løpt 100 maraton eller mer kun 64 år i Norge http://iahaugen.no/maraton/100maraton.html. Det blir veldig spennende å følge denne gruppen over tid for å se om dødsalderen blir på samme nivå over tid.

Etter en helg der jeg ser mange av mine løpevenner har trent eller deltatt på løp der de har løpt raskere enn 5 min pr km er jeg bunnløst forundret. Hva er det som gjør at alle disse ellers fornuftige menneskene har begitt seg ut på noe som gjør at sjansen for å nå pensjonsalderen er skremmende liten? Har de ikke ektefeller, barn, venner og andre de burde tatt hensyn til?

Burde det f eks innføres forbud mot å løpe raskere enn en viss hastighet for amatørløpere? Myndighetene har jo gjort mye for å få folk til å slutte å røyke, brukte heroin, samt gjøre mange andre ting som er farlig for kroppen. Deg er antakelig kunnskapsmangel som gjør at man ikke har kommet med et forbud på dette farlige området.


5. Man blir dum som et brød av å løpe på mølle
Mange løper mye på mølle. Småbarnsforeldre gjør det kanskje for å kunne trene selv om de passer på barna sine, noe gjør det om vinteren fordi det er kaldt og glatt ute, mens andre liker seg best på treningssenter. Dette er farligere enn de fleste er klar over.

Vi kan tenke oss to søstre som er engeggede tvillinger. De har identiske stillinger på samme arbeidsplass og trener 7-10 timer i uken i snitt. Den ene løper mest på sti, mens den andre løper mest på mølle. 

Etterhvert som årene går blir hun som løper på sti mye smartere enn hun som løper på mølle. Hun stiger raskt i gradene på jobb og får seg en attraktiv mann. Søsteren som løper på mølle sliter med å klare jobben sin, og må ta til takke med en reste-mann på kjønnsmarkedet.

Hjernen kan ses på som en slags muskel. Hvis den får lite mosjon svekkes den. For å opprettholde kapasiteten trengs et forsvarlig vedlikehold.

Løping på mølle og andre former for statisk og repeterende trening er så lite stimulerende for hjernen at man blir dum som et brød hvis man bruker for mye tid på den. Forskning viser at oppgaveorientert trening som løping i terreng er en forutsetning for forsvarlig vedlikehold og utvikling av hjernen. Dette er på ingen måte rakettforskning. Jeg tipper de fleste skjønner det ganske fort dersom de snakker med noen som løper mye på mølle.

Tilbud om hjelp for å slutte med tullete løping
Jeg tilbyr Personlig Demotivering, gjerne kalt PD®. for tiden har jeg tilbud på undervisningtimer på 40 min á kr 11 999 ved kjøp av minst 12 timer. Før den første timen må det foretas en 15 minutters kartlegging av dine svake sider. Dette koster kr 14 999.

I prisen inngår rett til 6 måneder bruk av mottoet:
- Lev, spis & elsk trendy, lek masse & løp litt

I prisen inngår ikke:
- svart kaffe
- peppekaker
- dempet musikk
- omsorg og empati
- etterlevelse av FNs bærekraftsmål
- høykvalitets samleie på inntil 12 minutter


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar