mandag 16. mai 2016

Mørkgonga og Gyrihaugen - dit man kun drar for å kurere impotens

Mørgonga er en bortgjemt sprekk i vestskrenten på Krokskogen som visstnok kan kurere impotens. Til tross for at sprekken ikke er spesielt imponerende i forholdt til et utall av andre fjellsprekker i marka, valfarter titusenvis hit hvert år i håp om å få hjelp. En kilometer fra Mørkgonga ligger Gyrihaugen der stråling fra forsvarets kommunikasjonsanlegg på toppen skal føre til økt seksuell lyst. Hit er det naturlig nok også mange som drar. Noen drar begge steder, men er nøye på å gjøre det i rett rekkefølge.


Med skrekkblandet fryd bestemte jeg meg for å løpe hjemmefra til Mørgonga og Gyrihaugen for å se nærmere på fenomenet. Jeg hadde min første tur til Gyrihaugen og Mørgonga i 1982 friskt i minnet.

Start ble hjemme på Østerås. Deretter løp jeg opp i Bærumsmarka til Haslumseter kapell, over Tjæregrashøgda, til Vensåsseter, Kampesæter, Presthytta, Ingjerdsbrenna og til Mørgonga, Migartjern og Gyrihaugen. Veien tilbake gikk via Løvlia, Kusteinåsen, Søndre Heggelivann, Ospeskog, Skrubbdal, Mærraskallen, Abortjern og deretter hjem igjen til Østerås. Turen er på ca 60 km og det aller meste er på blåsti.

60 km på blåsti gjennom Bærumsmarka og Krokskogen er ikke å forakte 

Ilabekken dukker opp etter 1 km 
Etter noen hundre meter på asfalt krysset jeg Griniveien og fortsatte innover i Bærumsmarka. De første par kilometerne går slakt oppover, deretter er det bratt stigning til man kommer opp på platået i marka. Så snart jeg kom meg opp i marka var det fullstendig folketomt, og jeg møtte ikke en sjel før jeg kom til Presthytta på Krokskogen etter drøye 20 km.

Golfspiller på Haga

Husmannsplassen Lund blir passert på starten av mange turer 

Snarøya og Nesodden sett under klatringen opp i Bærumsmarka 

Skilttreet ved Haslumseter kapell har fått hard medfart 

Et ensomt tre står igjen på hogstfeltet

Tryvannstårnet sett fra Bærumsmarka 

Urskog i skråningen på Tjæregrashøgda

Dagens første topp er besteget 

Rognlivann ved Skjuleåsen

Kampesætra har noen velholdte hus

Kampesætra er også et ekte hillbilly-sted med slitne bygninger og mye skrot på uteområdene

Fin sti nedenfor Sæterhaugen

Bjørnstadbekken

Demningen ved Kampevaddammen har delvis rast, men bro er bygget 

Broen over demningen ved Kampevaddammen

Store Lomma som renner ned i dalen med samme navn 

Gode forutsetninger for pollenallergi ved Ingjerdsbrenna 

Perfekt sted for vannfylling på Gyrihaugflaka 

Til tross for at den er mer enn 10 mil unna ser man Gaustatoppen fra Gyrihaugflaka
Etter nærmere 30 km kom jeg frem til vestsiden av Gyrihaugflaka der det er storslått utsikt vestover til Blefjell, Gaustatoppen og Norefjell. Etter å ha tatt noen bilder av dem snødekte Gaustatoppen løp jeg videre til Migartjern og Mørkgonga.

Gaustatoppen sett fra Gyrihaugflaka 

Mørkgonga
Da jeg nærmet meg Mørkgonga traff jeg et par der jeg kjente henne fra ungdommen. La oss kalle dem Hilde og Espen.  Hilde er en av de minst turglade menneskene jeg kjenner, og jeg spurte om hva som bragte dem helt til Mørkgonga. Etter å ha sett raskt på hverandre fortalte Espen at han av og til slet med impotens (eller erektil dysfunksjon) som han kalte det. Han ønsket ikke å spise viagra eller tilsvarende preparater, og de tok derfor en tur til Mørgonga i året i håp om det skulle virke.

Jeg spurte om det ikke bare var overtro at Mørgonga skulle kurere inpotens. Hilde lo og så at antakelig er det bare tull at Mørgonga kan kurere noe som helst, men at det likevel hadde skjedd noe de foregående gangene de hadde besøkt stedet. De var enige om at det kunne være en form for placebo-effekt, men når det først virket for dem spilte det ikke noen rolle hva årsaken var.

Mørkgonga - en ganske alminnelig fjellsprekk
Etter å ha sagt ha det til Hilde og Espen tok jeg Mørgonga i nærmere øyesyn. Det er ikke noe spesielt med stedet. Det er tale om en ganske alminnelig sprekk i fjellskråningen, noe det finnes hundrevis av i marka. Det er derfor ganske åpenbart at det ikke er sprekken i seg selv som bringer så mange mennesker opp den strabasiøse stien hit.

Utstrakte armer er optimal positur for å kurere impotens 

Steinsfjorden ligger ca 500 høydemeter lavere enn Mørkgonga 
 Etter et liten pause ved Mørkgonga fortsatte jeg oppover mot Migartjern og Gyrihaugen. I det jeg forlot Mørkgonga møtte jeg en gruppe tjekkere med norsk reiseleder. Hun fortalte at hun jobbet som guide for et reisebyrå som arrangerte turer bussreiser til Norge for "turister" som ville besøke Mørkgonga og Gyrighaugen i håp om at ting ville endre seg.

Hennes oppfatning var at det knapt er noen som besøker Mørkgonga som har noen annen hensikt enn å kurere impotens. Når det gjaldt folk som besøkte stedet mer enn en gang var hun 100 % sikker på at hun hadde rett. Jeg spurte henne om hva med kvinner som besøker stedet. Etter hennes oppfatning var det sjelden at kvinner besøker Mørkgonga uten å ha med seg menn, og hvis de gjør det er det egentlige målet for turen Gyrihaugen.

Jeg fikk ikke undersøkt om påstandene hennes stemte, da jeg ikke hadde tid til å sitte ved Mørkgonga i flere timer. I tillegg er det ikke alle som vil snakke om hvorfor de besøker stedet, da det kan være ganske følsomt for mange.

Det er ikke gunstig å gå for nærme kanten 

Forsvarets kommunikasjonsanlegg på toppen av Gyrihaugen
 Etter å ha forlatt Mørkgonga løp jeg bort til foten av Gyrihaugen for deretter å klatre opp den tidvis bratte stien til toppen. Jeg var alene på toppen de første fem minuttene. Deretter kom det ganske mange, og de aller fleste var kvinner.

På toppen av forsvaret et kommunikasjonsanlegg som sender ut kraftig mikrobølgstråling. Det er strålingen fra dette anlegget som etter sigende skal føre til økt seksuell lyst. I følge befolkningstudier har mellom 10% og 46% av alle norske kvinner nedsatt seksuell lyst. En del av de som ønsker å endre tilstanden og tror på at strålingen fra anlegget på toppen av Gyrihaugen har effekt, valfarter visstnok hit. Det er derfor langt flere kvinner enn menn som besøker toppen.

Den kraftige strålingen fra det merkelige anlegget skal gi økt seksuell lyst
Ettervert talte jeg at det var 26 kvinner og 3 menn på toppen i tillegg til meg selv. Jeg fikk meg imidlertid ikke til å ta kontakt med noen av dem for å spørre dem om årsaken til at de hadde kommet opp på toppen, da jeg fikk det for meg at det kunne være upassende å stille noen et slik spørsmål. Jeg nøt i stedet utsikten og spiste lunsjen. I syd kunne jeg se Kolsås, Oslofjorden og Nesodden, mens Blefjell, Lifjell, Gaustatoppen og Norfjell lå på rekke vestover. Lenger nord kunne Hallingskarvet skimtes og lengst nord la et snødekt Synnfjell.

Utsikt mot Kongens utsikt, Sundvollen og Tyrifjorden

Gyrighaugtjerna nærmest og Kolsås og Oslofjorden i det fjerne 

Migartjern foran Holsfjorden, Tyrifjorden og Steinsfjorden

Det er fortsatt en del snø igjen på Norefjell 

En del snø og is på vei ned fra Gyrihaugen 
 Det var en del flekker med snø her og der. I tillegg var det mye bløt myr, slik at strekket frem til Løvlia ga god trimeffekt.

Kulpen øst for Kulpåsen naturrestervat med mye huldrestry og granstarr 

Sommerutgaven av Løvlia

Brus, kanelbolle og sjokolade fra selvbetjeningsbua på Løvlia kom godt med 
På Løvlia spiste jeg en kanelbolle og sjokolade fra selvbetjeningsbua mens jeg satt på trappen og pratet med en svensk syklist som hadde gått over styret på trillestien mellom Vestre Fyllingen og Langlivann. Vi var blant annet inne på de fine turstiene Sjuhæradsleden og Vildmarksleden mellom Borås og Gøteborg samt hvilken rute som var best å sykle tilbake til Oslo.

Fra Løvlia fortsatte jeg ned til Stormyra og deretter i retning av Kusteinåsen gjennom det fine naturreservatet Merratjern-Søndagsbrenna.

Stormyra

Trollskog i Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat

Kusteinen er toppunktet på 609 meter høye Kusteinåsen

Kusteinåsen har trolig sitt navn av en gigantisk kuformet bergknaus som utgjøre selve toppunktet. Til tross at toppen er en av de fineste utsiktspunktene i marka, var det ikke mange spor etter besøkende. Jeg klatret opp på kusteinen og nøt usikten før jeg fortsatte bratt ned til demningen i sydenden av Nordre Heggelivann.

Utsikt mot Norefjell fra Kusteinåsen 

Utsikt fra toppen av Kusteinåsen

Utsikt fra Kusteinåsen

Utsikt fra Kusteinsen

Markas sjekkeplass nr 1 for de godt voksne: Heggelia  

Nordre Heggelivann

Demningen i sydenden av Nordre Heggelivann

Syklister på Heggeliveien 
Etter et stykke på grusvei dukket det opp mulighet for blåsti igjen da jeg kom til Nedre Gråseterhytta. Stien går ned langs østsiden av Heggelielva på den gamle ferdselsveien til Sørkedalen.

Bekk ved Nedre Gråseterhytta

Sti på den gamle ferdselsveien fra Heggelivann til Sørkedalen 

Hogstfelt mellom Stuteskallen og Ospeskog 
Jeg passerte det nedlagte småbruket Ospeskog som en er den innerste plassen i Sørekdalen drøye 3 km innenfor Skansebakken. Deretter fortsatte jeg rolig ned til Skrubbdal, før jeg fortsatte bratt oppover i Bærumsmarka i retning av Mærraskallen.

På slutten av det bratte partiet passerte jeg den ene av de to skildringssteinene i Bærumsmarka der det fra gammelt av heter: Den der tager sin mø opp efter denne sten, vil alltid have enorme kræfter i sine ben. Det er naturlig nok ofte noen ved steinen, men denne gangen møtte jeg heldigvis ikke en sjel.

Skildringsteinen: Den der tager sin mø op efter denne sten, vil alltid have enorme kræfter i sine ben 

Blåbærlyng på nordsiden av Mærraskallen

Det siste strekket opp mot toppen av Mærraskallen kjente jeg at jeg slett ikke hadde enorme krefter i mine ben. Det var greit å nå toppen og jeg fortsatte ned mot utsiktspunktet. Det har vokst ganske mye ny vegetasjon opp de siste årene, som gjør at utsikten mot Triungsvann har blitt mer begrenset.

Triungsvann sett fra utsiktspunktet på Mærraskallen
Abortjern
Fra Mærraskallen løp jeg rolig hjemover via Abortjern og Østernvann. Mot slutten var jeg såpass sliten i beina at jeg benyttet en hver liten oppoverbakke som unnskyldning for å kunne gå i stedet for å løpe.
Fint kveldslys i lysløypa på Fossum
Som en oppsummering av turen kan jeg konstatere:
1. Bærumsmarka og Krokskogen er flott
2. Mørkgonga er ikke flottere enn de fleste andre fjellsprekker
3. Mange opplever at Mørkgonga kurerer impotens
4. 85% av de som besøker Mørkgonga gjør det for å kurere impotens
5. Gyrihaugens kraftige mikrobølger gir muligens økt seksuell lyst
6. De fleste som besøker Gyrihaugen er kvinner
7. Kusteinåsen er en lite besøkt perle
8. Det kan være lurt å besøke skildringssteinen med sin mø
9. Man blir sliten i beina av 60 km på blåsti i marka

Turen er nesten over - vårt røde hus skimtes i det fjerne 

1 kommentar:

  1. Hei! Dette var for meg et gjensyn med områder av Krokskogen jeg gikk mange turer på 60-70-tallet.(Seinere flyttet jeg fra Bærum). Visste ikke at Mørkgonga ga høyere potens og det militære vidunderet på Gyrihaugen var ikke der på 60-tallet; det vil si noe militært var det der oppe. Utrolig flott utsikt. Tilbrakte st.hansnatten der med en kamerat. Den gang syklet vi over Stubdal i Åsa, men vanligvis var jeg der på ski - fra Løvlia - Lommedalen - Sollihøgda.

    SvarSlett