lørdag 23. april 2016

Bør kriminelle fortsatt få delta på løp?

Det har dessverre blitt mange kriminelle i sporten vår. Spørsmålet det fortsatt er mulig å gjøre noe med problemet før kriminaliteten gjennomsyrer og ødelegger sporten fullstendig på sammen vis som doping i perioder har gjort innenfor landeveissykling.

Lovbruddene florerer innenfor løpesporten, og kjeltringene nyter godt økonomisk uten av at de ikke blir straffet for sine ulovlige handlinger. Det kan stilles spørsmål om det er mulig å gjøre noe, for eksempel å utestenge kjeltringene fra alle løp.


Kari Kudus vei fra lovlydig borger til kriminell 

Karis vei utfor stupet illustrerer hvor fort et menneske som aldri har gjort noe galt havner i uføret.

Kriminelle Kari Kudu hashtagger sine sponsorer på ulovlig måte 

Kari Kudo elsker Instagram. Hun har 5000 følgere og legger stadig ut bilder av seg selv, utstyret sitt og alle de fine løpeturene sine. Hun mottar gratis løpesko, løpeklær og treningsklokker fra en sportsbutikk og et par utstyrsprodusenter. Siden de har vært så greie mot henne synes hun nesten at hun må hashtagge dem på mange av de fine bildene hun tar.

Kari har også en blogg. Hun er genuint opptatt at teknologi og kan ikke vente ett sekund før hun får testet en ny sportsklokke. Hun liker å skrive om hvordan hun vurderer klokkene på bloggen sin. En av produsentene sender henne to ulike modeller og sier at den ene kan hun få til odel og eie etter at testen er ferdig.

Kari publiserer testen av de to klokkene på bloggen sin og legger ut lenke til innlegget på Facebook. En av følgerne hennes spør om hun er sponset av klokkeprodusenten. Kari blir litt urolig over spørsmålet, og lar være å svare slik hun har for vane å gjøre dersom det dukker opp en vanskelig situasjon.

Kari Kudo har gått fra lovlydig borger til kriminell:
  • Hun har reklamert for sine sponsorer på Instagram uten å merke innlegget tydelig med at det er reklame. Dette er et lovbrudd. 
  • Hun har skrevet produkttest av klokker på bloggen sin uten å opplyse om at hun har fått økonomiske ytelser (en klokke) fra leverandøren. Dette er et lovbrudd. 
  • Hun har lagt en lenke til bloggen fra Facebook, uten å merke innlegget på Facebook med reklame. Dette er et lovbrudd. 
Kari har blitt kriminell. Som de fleste andre som driver med økonomisk kriminalitet vil Kari vil sikkert si at "Æhh, jeg visste ikke at det jeg gjorde var ulovlig"  eller "reglene er så teite, jeg liker jo uansett de tingene jeg skriver om og tar bilde av". Dette gjør at Kari havner i samme bås som de fleste andre kriminelle. 

Kari Kudo er ikke alene om å bryte loven. For få år siden var et par kjendisbloggere i søkelyset etter å ha gjort noen av de sammen feilene som Kari, men de skal raskt ha ryddet opp.


Hva slags regler er det egentlig Kari Kudo bryter?: 

Forbukerombudet har beskrevet reglene om reklame i markedsføringsloven på sine hjemmesider. De skriver blant annet:

Det skal gå klart og tydelig fram for følgerne dine hva som er reklame og hva som ikke er det. De skal vite at det er reklame idet de leser blogginnlegget eller ser bildet. Med reklame menes alt som kan være med på å fremme salget av en næringsdrivendes produkt eller tjeneste, og som samtidig gjør at du får en fordel, som for eksempel gratis klær eller en frisørtime.

De går også nærmere inn på hva som er reklame:

Det er reklame dersom du får betalt hele eller deler av en ferietur mot at du publiserer bilder og omtaler ferien og reiseoperatøren på instagram og bloggen din. Det er også reklame dersom du har fått tilsendt et gratis produkt i posten og du velger å omtale produktet i sosiale medier og eventuelt lenker/hashtagger den du har fått produktet av. Dersom et firma gir kjente personer gaver eller låner ut klær og smykker til spesielle anledninger, er det reklame dersom personen som har fått eller fått låne dette for eksempel legger ut bilder på instagram og bruker hashtagger som viser tilbake til firmaet.

Videre skriver de: 

Når du publiserer reklame i sosiale medier, gjelder markedsføringsloven for deg hovedsaklig i tre tilfeller:
Når du får betalt for å skrive om eller legge ut bilde av et produkt eller tjeneste, uavhengig av om det er du som har tatt kontakt med firmaet, eller omvendt. Dette gjelder selv om det du publiserer er din ærlige oppfatning.
Når du får tilsendt produkter, tilbud om å delta på arrangementer eller får gratis tjenester som for eksempel frisørtime eller ferietur mot en forventning om at du omtaler dette i sosiale Det samme gjelder hvis du for eksempel får låne en kjole til en premierefest.
Når du lenker til produkter eller tjenester gjennom et annonseringsnettverk, og du får betalt for kjøp eller aktivitet fra følgerne dine. For eksempel dersom du skriver om eller legger ut bilde av en jakke du har kjøpt, legger ved en lenke til jakken, og deretter får betalt for at følgerne dine klikker på lenken og/eller kjøper jakken.


Forbrukerombudet har laget en veileder for merking av reklame i sosiale medier som gir en grei oversikt over reglene i markedsføringsloven, inklusive fremgangsmåten for å reklamere på lovlig vis.


Hva gjør vi med de kriminelle?

En nærliggende tilnærming vil være at vi kaster dem på hodet ut av sporten vår og forbyr dem deltakelse på løp, treningssamlinger og sosiale arrangementer. Dette kan virke brutalt, men er et språk de fleste forstår. Det vil også kunne være et nødvendig tiltak mot noen som til de grader bryter idrettens verdier for å oppnå egen personlig vinning.

I tillegg må de gis sin rettmessige straff.

Straff er noen gang det eneste som virker 
Forbrukerombudet varsler bøter fra kr 50 000 og oppover for brudd på markedsføringsloven i forbindelse med reklame på sosiale medier. Jobben til Forbrukerombudet blir heller ikke så stor. Det er bare å gå igjennom en  del Instagram-profiler, Facebooksider og blogger for deretter å ta frem det store bøteheftet.


Forbrukerombudet varsler bøter fra 50 000 og oppover 

Store bøter vil antakelig også være et virkemiddel kjeltringen i sporten vår forstår.

Rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet kan være et vel så fornuftig virkemiddel som utestengelse og straff. Kjeltringene skal leve blant oss i fremtiden og det er viktig at vi andre bidrar til at de igjen blir gode samfunnsborgere.

De kriminelle blir forhåpengtligvis gode samfunnsborgere igjen 
Jeg tror derfor at vi må gjøre vårt ytterste til å gi dem kos og omsorg for å bidra til at veien tilbake til samfunnet blir enklest mulig. Kos og omsorg er bedre enn straff og det er viktig at kjeltringen føler seg elsket selv om de har gjort ting som er gale. Alle bør derfor gripe fatt i nærmeste kjeltring og by frem sitt fang, sitt kinn eller sin hule hånd.

Selv om de kriminelle blir hjulpet er det ingenting man kan gjøre for å hindre at de blir straffet av Google som har svært strenge regler som kan ramme så vel den kriminell som den leverandøren de sprer reklame for. I de tilfelle Google har gjort dette, skal det ha fått store negative virkninger for de leverandørene som har blitt rammet.


De kriminelle vil også kunne bli kompromittert i andre sammenhenger. Noen har for eksempel verv i politikken eller organisasjonslivet der det vil være problematisk at det kommer frem at man bedriver ulovligheter. Det samme vil være tilfelle for mange arbeidstakere. Det vil for eksempel neppe være en bra for en lærer dersom det blir kjent at hun eller han er lovbryter.

På samme måte vil den kriminelle kunne bli utsatt for utpressing fra andre kriminelle som sørger for en skjermdump av en Instagram-feed eller blogg for deretter å tru med å varsle arbeidsgiveren til den kriminelle om den kriminelles aktiviteter med mindre de får sensitiv informasjon om arbeidsplassen til den kriminelle. Den som sitter i en ledende stilling, eller i en bedrift der ærlighet og troverdighet er sentrale verdier, vil fort kunne miste jobben dersom man er kjeltring. Man er derfor i sårbar situasjon for utpressing. Lovbruddene kan derfor fort føre til ny kriminalitet.

I tillegg vil den kriminelle selvsagt kunne få andre problemer, for eksempel med å komme inn i USA og en del av andre land der man ikke ønsker kriminelle besøkende. Opplyser man at man er kriminell kan man nektes innreise, og opplyser man ikke at man er kriminell begår man ny kriminalitet. Dette er imidlertid en annen sak som vi får gjort lite med.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar